ความรู้ 4 ประเภท

ความรู้ 4 ประเภท องค์ประกอบพื้นฐานภายในโดเมน

คุณรู้หรือไม่ว่า ความรู้ 4 ประเภท มีอะไรบ้างขั้นตอนการจัดการความรู้

คุณควรหากคุณสนใจ ที่จะรู้วิธีปิดช่องว่าง ความรู้ 4 ประเภท ด้านประสิทธิภาพ ตามความรู้ในด้านต่างๆ ของชีวิต ตาม Krathwohl (2002) ความรู้สามารถแบ่งออกเป็น 4ประเภท:

(1) ความรู้ตามข้อเท็จจริง

(2) ความรู้เชิงแนวคิด

(3) ความรู้ขั้นตอน

(4) ความรู้อภิปัญญา

สิ่งสำคัญ ความรู้คืออะไร คือต้องทราบ ความแตกต่าง และเข้าใจจุดแข็ง ด้านความรู้ ของคุณเอง และประเด็นที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ส่วนบุคคล หรือองค์กร ของคุณได้ดียิ่งขึ้น

สาระน่ารู้

คุณสามารถกำหนด ความรู้โดยนัย ที่เป็นข้อเท็จจริงได้ง่ายๆ เป็นคำศัพท์เฉพาะ
รายละเอียดเฉพาะ และองค์ประกอบพื้นฐาน ภายในโดเมนใดก็ได้ นี่คือข้อมูล ที่สามารถ และต้องเรียนรู้ ผ่านการเปิดเผย การทำซ้ำ และความมุ่งมั่น ในการจดจำ โชคดีที่ความทรงจำ ของเราไม่ใช่ที่ที่ดีที่สุด ในการเก็บข้อเท็จจริง

เราสามารถ ช่วยตัวเองได้ โดยรู้ว่าจะเข้าถึง ความรู้ ที่เป็นข้อเท็จจริง เมื่อเราต้องการได้จากที่ใด (เช่น จะหาข้อมูล ในหนังสือของเรา ออนไลน์ สมุดบันทึก หรือวารสารของเรา หรือถามว่า คนที่คุณรู้จักรู้ดี!).

เป็นความรู้ทั่วไป ที่จะประสบความสำเร็จ ลักษณะของความรู้มีกี่รูปแบบ ในการบรรลุเป้าหมาย คุณจำเป็นต้องรู้ “ข้อเท็จจริง” ที่เกี่ยวข้อง พนักงานขาย รู้ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือบริกา รที่เขาขายได้ดียิ่งขึ้น! CEO รู้ “ข้อเท็จจริง”

เกี่ยวกับธุรกิจ หลักของเขาดีกว่า ถ้าเขา หรือเธอต้องการ มีความน่าเชื่อถือ ครูใหญ่รู้ “ข้อเท็จจริง” เกี่ยวกับวิธีการสอน และการสอนที่ดี เขา หรือเธอสามารถเป็นผู้นำ การเรียนการสอนได้อย่างไร?

ความรู้เชิงแนวคิด

ที่เกี่ยวข้องกับความรู้ ตามข้อเท็จจริง ความรู้เชิงแนวคิด สามารถเข้าใจได้ว่า เป็นการรู้ความสัมพันธ์ และหน้าที่ ระหว่างรายละเอียด องค์ประกอบที่ประกอบ เป็นโครงสร้างที่ใหญ่ขึ้น คำจำกัดความนี้รวมถึง ความรู้มีกี่ระดับ

(1) รู้การจำแนก และจัดหมวดหมู่ข้อมูล

(2) รู้หลักการ และลักษณะทั่วไป

(3) รู้ทฤษฎี แบบจำลอง และโครงสร้าง โดยพื้นฐานแล้ว ความรู้เชิงแนวคิด คือการรู้ว่าข้อเท็จจริง สามารถจัดระเบียบ ได้อย่างมีความหมาย

การยกตัวอย่าง ของนักการตลาดธุรกิจ การรู้รายละเอียดผลิตภัณฑ์ หรือบริการของเขาหรือเธอ และการแข่งขันนั้นไม่เพียงพอ ต้องมีความรู้เชิงแนวคิด เกี่ยวกับความแตกต่างและความได้เปรียบ ในการแข่งขัน ที่มีความหมาย ของกัน และกัน

ความรู้ขั้นตอน

ความรู้ประเภทนี้ มีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อความสำเร็จ ในการบรรลุเป้าหมาย เพราะมันทำให้ “อะไร” เป็นการกระทำ ผ่านกระบวนการ “อย่างไร” ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอน องค์ความรู้มีกี่ประเภทอะไรบ้าง สามารถเข้าใจได้ว่า เป็นความรู้ของ

(1) ทักษะ และอัลกอริธึมเฉพาะเรื่อง

(2) เทคนิค และวิธีการเฉพาะเรื่อง

(3) เกณฑ์ในการตัดสินใจ ว่าเมื่อใดควรใช้ ขั้นตอนที่ถูกต้อง หลายครั้งที่เราเห็น คนอื่นทำผลงาน ได้อย่างยอดเยี่ยม และเราถามตัวเองว่า: พวกเขาทำได้อย่างไร? เราสามารถอ่านหนังสือ หรือดูวิดีโอของพวกเขา เพื่อเรียนรู้ ความรู้เชิงข้อเท็จจริง และแนวความคิดที่จำเป็น

อย่างไรก็ตาม การรู้ว่า “วิธี” จะนำความรู้ที่ประกาศนั้น ไปปฏิบัตินั้น จำเป็นต้องมี ฝึกฝน! เมื่อคุณรู้ “วิธี” ทำอะไรบางอย่าง ความรู้มีอะไรบ้าง อย่างมีปัญญาแล้ว คุณต้องลองใช้ร่างกาย และใส่ใจทั้งกระบวนการ และผลลัพธ์อย่างใกล้ชิด หากคุณกำลังฟัง ร่างกาย จิตใจ และลำไส้ของคุณ (โดยใช้ประสาทสัมผัส ทั้งหมดของคุณ)

คุณจะได้รับข้อมูลผ่านลูป การตอบกลับหลายๆ วง และลูปของข้อมูลเหล่า นั้นจะเป็นแนวทาง ในการวิเคราะห์ และการดำเนินการ ในอนาคต ของคุณเพื่อพัฒนา “วิธีการ” ให้ดีขึ้น

ความรู้เกี่ยว กับอภิปัญญา

เป็นประเภทความรู้ การจัดการความรู้มี กี่ ประเภท ที่ให้ความสนใจน้อยที่สุด เพราะบางครั้งรู้สึก ไม่สบายใจ ที่จะไตร่ตรอง ถึงสิ่งที่เกิดขึ้น ในโลกของคุณ เรากลัวสิ่ง ที่เราอาจพบ ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ อภิปัญญา สามารถเข้าใจได้ว่าเป็น

(1) ความรู้เชิงกลยุทธ์

(2) ความรู้เกี่ยวกับงาน ด้านความรู้ความเข้าใจ (เช่น บริบท เงื่อนไข)

(3) ความรู้ด้วยตนเอง เนื่องจากผู้คน มีความซับซ้อน และกลุ่มคนเพียงแต่เพิ่มพลัง
ของความซับซ้อน ภายในระบบ การมีความรู้ เชิงอภิปัญญา ในระดับที่ดี (นั่นคือ การมีส่วนร่วม ในการคิดประเภทนี้) จึงมีความสำคัญ ต่อประสิทธิภาพ ความเป็นอยู่ และความสำเร็จของคุณ

ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังพบลูกค้า ที่แบ่งปันคุณค่า ทางวัฒนธรรม และวิธีการรู้ที่ต่างไปจากคุณอย่างมากมาย คุณจะต้องใส่ใจ กับเบาะแสตามบริบท เหมือนการเต้นรำที่คุณเคลื่อนไหว

พร้อมกันในซิงก์ และไม่มีทางรู้ล่วงหน้า ว่าขั้นตอนต่อไป จะเป็นอย่างไร! ความรู้ทั้ง3แบบ คุณต้องตระหนักถึงตัวเอง บุคคลที่เคลื่อนไหว และพูด และสถานการณ์ ในขณะที่มันคลี่คลาย คุณเดิมพันว่า คุณควรฟัง และใช้ประโยชน์จากข้อมูล ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

หากคุณมีเป้าหมายในชีวิต ส่วนตัวหรือ ในชีวิตการทำงาน ให้ใส่ใจกับความต้องการ
ด้านความรู้ของคุณ ซึ่งจะช่วยให้ คุณเพิ่มความสำเร็จ และการบรรลุเป้าหมายได้

ตอบคำถาม: ฉันขาดความรู้ เกี่ยวกับข้อเท็จจริง แนวความคิด ขั้นตอน หรืออภิปัญญาหรือไม่? เมื่อจัดการ กับช่องว่างในความรู้ คุณจะอยู่ในเส้นทาง สู่การเรียนรู้ และความสำเร็จที่มากขึ้น ตามเป้าหมายของคุณ