การแต่งงาน

การแต่งงาน มีความหมายอย่างไรบ้าง

การแต่งงาน และสิ่งที่ควารรู้

การแต่งงาน เป็นวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอด และปฎิบัติกันมาอย่างยาวนาน ทุกประเทศ ทุกภาษา และมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง ตามความเหมาะสมของยุคสมัย เป็นงานพิธีมงคล จึงมักจะมีพิธีกรรมทางศาสนาร่วมอยู่ด้วย

การจัดงานแต่งถือว่าเป็น พิธีการที่เป็นมงคล และจะมีความแตกต่างกันไปบ้าง ในแต่ละท้องถิ่น เช่นทางภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ก็จะมีความแตกต่างกันไปบ้างเล็กๆน้อยๆ ภาพรวมแล้วจะมีขั้นตอนคล้ายๆกัน 
การแต่งงานในปัจจุบันเรียกได้ว่าเป็นการเก็บเงิน ที่จัดงานแต่งงานเสียมากกว่า การเก็บเงินเพื่อใช้ในการตั้งตัวในอนาคต เพราะเมื่อหลังจากจัดงานแต่งงานไปแล้ว เงินที่ได้รับจากการใส่ซองนั้นไม่เพียงพอ กับรายจ่ายต่างๆในงานแต่ง ที่เราต้องจ่ายออกไปก่อนหน้านั้นเป็นเงินก้อนที่มีจำนวนมาก อาจจะเป็นเพราะค่านิยม “จัดงานแต่งงานครั้งเดียวในชีวิต” จึงทำให้หลายชีวิตคู่ ต้องเป็นหนี้สินหลังจากแต่งงาน
ขั้นตอนการแต่งงานของไทย