การเรียนออนไลน์

เริ่มต้น วิธีการเรียนรู้ออนไลน์ การเรียนออนไลน์

การเรียนออนไลน์ การศึกษายุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

การเรียนออนไลน์ การเรียนออนไลน์ในช่วงโควิดได้รับความสนใจเพิ่มขึ้น และในบางกรณี มีความจำเป็น ต้องย้าย การเรียนรู้ออนไลน์

หลักสูตร 2 สัปดาห์นี้ใช้ความเชี่ยวชาญของ The Open University ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกด้านการเรียนรู้ออนไลน์การเรียนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ หากคุณต้องการเป็นผู้เชี่ยวชาญ ในการศึกษาออนไลน์ ลองหลักสูตรนี้ และสำรวจประโยชน์มากมาย สำหรับผู้เรียนออนไลน์

ค้นพบประโยชน์ของ การเรียนออนไลน์ และการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น

การเรียนออนไลน์ ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เพื่อจำลอง หรือปรับปรุงวิธีการสอน แบบเดิมๆ คุณจะได้รู้จักกับวิธีการสอนเหล่านี้ รวมถึงการใช้แอพฟรี เพื่อฝึกเขียนตัวอักษรจีน

การเรียนออนไลน์ หมายถึง ใช้โอกาสนี้ในการเจาะลึก ลงไปในองค์ประกอบของการเรียนรู้ ออนไลน์อย่างเป็นทางการ และค้นหาวิธีการดำเนินการประเมิน และการสอนออนไลน์

สร้างชุมชนออนไลน์เพื่อช่วยในการเรียนรู้ของคุณ

จากสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ในสัปดาห์ก่อน คุณจะมีโอกาสได้ลองใช้นวัตกรรมในการสอน และการเรียนรู้ที่ทำได้ด้วยการเรียนรู้ออนไลน์ปัญหาการเรียนออนไลน์ 

ความสามารถในการสร้างชุมชนออนไลน์ เป็นประโยชน์อย่างมากในการเรียนรู้ออนไลน์ ดังนั้นคุณจะต้องพิจารณาบทความการเรียนออนไลน์ ว่านักเรียนในมหาวิทยาลัยออนไลน์ สามารถโต้ตอบซึ่งกัน และกันเพื่อสนับสนุนการศึกษา ของพวกเขาได้อย่างไร

คุณยังจะได้มีโอกาสมุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับอาชีพของคุณ และค้นพบว่าต้องทำอย่างไรหากคุณต้องการลงทะเบียนเรียนออนไลน์อย่างเป็นทางการ

คุณจะครอบคลุมหัวข้อใดบ้าง

กิจกรรมใดที่คุณทำไปแล้วทางออนไลน์ สำรวจว่าคุณเรียนออนไลน์อย่างไม่เป็นทางการได้อย่างไร

เริ่มเรียนออนไลน์

ดำเนินการวิจัยขนาดเล็กผลกระทบการเรียนออนไลน์ ที่คุณพิจารณาความถูกต้อง ของแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ที่จะสนับสนุนการเรียนรู้ออนไลน์ของคุณ วิธีที่คุณสามารถจัดการการศึกษาของคุณเอง และรับการสนับสนุนจากผู้สอน และนักเรียนคนอื่น ๆ

คุณจะวางแผนสำหรับการศึกษาระยะยาวและเป้าหมายในอาชีพได้อย่างไร

คุณสามารถใช้หลักสูตรแนะนำตนเองนี้การเรียนออนไลน์ ข้อเสีย  และเรียนรู้ตามจังหวะของคุณเอง ในทุกขั้นตอนของหลักสูตร คุณสามารถพบปะกับผู้เรียนคนอื่นๆ แบ่งปันความคิดของคุณ และเข้าร่วมด้วยการอภิปรายอย่างกระตือรือร้นในความคิดเห็น

เมื่อจบหลักสูตรคุณจะสามารถ

 • สำรวจ และทำความเข้าใจ ประเด็นสำคัญของ การเรียนรู้ออนไลน์
 • ระบุ และรับรู้ความแตกต่าง ที่สำคัญระหว่างการเรียนรู้ ในมหาวิทยาลัยแบบออนไลน์แ ละในมหาวิทยาลัย
 • ประเมินว่าการเรียนออนไลน์ ตรงกับความสนใจ และความชอบส่วนตัวได้อย่างไร และช่วยพัฒนาทักษะ เตรียมคุณให้พร้อมสำหรับการเรียนออนไลน์ ในอนาคต

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร?

หากคุณกำลังพิจารณา หรือเพิ่งเริ่มเรียนออนไลน์การเรียนออนไลน์ วิจัย หลักสูตรระยะสั้นนี้มีจุดเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบ เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับเส้นทางการเรียนรู้ออนไลน์ของคุณ

ข้อดีข้อเสียของการเรียนออนไลน์

ข้อดีของการเรียนออนไลน์ คือ คุณครูสามารถจัดทำแผนการเรียน การสอนได้ทันสมัย และให้เด็ก ๆ เข้าถึงข้อมูลจากการค้นหาเพิ่มเติมได้ด้วย แต่ก็มีข้อจำกัดระหว่างผู้เรียน และผู้สอน ดังนี้

ข้อดี

 • ลดเวลาการเดินทาง ทั้งครูผู้สอน และผู้เรียน
 • มีโปรแกรมช่วยบริหารจัดการ เช็กชื่อนักเรียนเข้าเรียน และรับเอกสารแบบทดสอบ เพื่อใช้ประเมินการเรียนได้สะดวกมากขึ้น
 • มีช่องทางสื่อสารระหว่างครูผู้สอน และผู้เรียนได้สะดวก
 • ใช้เครื่องมือออนไลน์ค้นคว้า ข้อมูลเพิ่มเติม ได้มากขึ้น

ข้อเสีย

 • การสอนที่เป็นการสื่อสารทางเดียว มีโอกาสเกิดความผิดพลาดในการรับรู้ เพราะฉะนั้นต้องมีแบบทดสอบ ที่ประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน
 • การเข้าถึงอุปกรณ์ เรียนออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น โทรทัศน์, โทรศัพท์มือถือ, แท็บเล็ต หรือสัญญาณอินเทอร์เน็ต มีข้อจำกัด
 • เด็กนักเรียนไม่มีสมาธิ ในการเรียน หากให้ใช้มือถือ ก็จะแอบเอามือถือมาเล่นระหว่างเรียน
 • เด็กนักเรียนไม่สามารถ ไตร่ตรองความถูกต้อง ของข้อมูล จากการเข้าถึงข้อมูล ที่ไม่น่าเชื่อถือ
 • เด็กนักเรียนใช้เวลา เสพออนไลน์มากเกินควร
 • ผู้ปกครองตอบคำถาม หรือ ทำการบ้านแทนเด็ก
 • ผู้ปกครองไม่มีเวลาเฝ้าดูแลเด็ก เพราะต้องทำงาน

การเรียนออนไลน์ดีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับระบบการสอน ไม่ว่าจะเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์ใดก็ตาม กระบวนการเรียนรู้ เกิดได้จาก 5 ขั้นตอน ซึ่งต้องดูว่า การเรียนออนไลน์ จะตอบโจทย์ขั้นตอนเหล่านี้หรือไม่ ?

1) เด็กนักเรียนทราบว่า มีงานที่ต้องทำ หรือมีปัญหาที่ต้องแก้ไข
2) การเรียนรู้มีเป้าหมาย
3) มีการจัดระบบ รวบรวมสาระ และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
4) มีการฝึกปฏิบัติภายใต้เงื่อนไข ที่ทำให้ผู้เรียนรู้สึกเป็นสุข
5) ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถได้คงที่ เพื่อเข้าถึงความรู้ที่ชัดเจน

ช่วงวัยที่เรียนออนไลน์ มีข้อจำกัดเกี่ยวข้อง กับการเรียนรู้อย่างไรบ้าง ได้แก่

1) เด็กวัยนี้มีข้อจำกัด ในการเรียนรู้เท่าไรบ้าง
2) ต้องมีแบบฝึกปฏิบัติ แบบใดให้ผู้เรียนได้เข้าถึงความรู้ อย่างสมบูรณ์
3) มีแรงจูงใจ รางวัล และบทลงโทษอะไรบ้าง ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้
4) ผู้เรียนต้องมีความเข้าใจ พื้นฐานเนื้อหาอะไรมาบ้าง
5) การเรียนรู้สิ่งหนึ่งจะนำไปสู่ การเรียนรู้อีกสิ่งหนึ่งได้หรือไม่
6) การเรียนรู้ที่เกิดขึ้น ได้รับผลอย่างไรจากเกิดการจำ และการลืม