การทดสอบ

การทดสอบ COVID-19 สิ่งที่คุณต้องรู้

การทดสอบ COVID-19 ประเภทของการทดสอบ COVID-19

การทดสอบ COVID-19 การตรวจ COVID-19 สามารถตรวจหา SARS-CoV-2 ไวรัสที่ทำให้เกิด COVID-19 หรือแอนติบอดีที่ร่างกาย ของคุณสร้างขึ้นหลังจากรับ COVID-19 หรือหลังจากได้รับวัคซีน

การทดสอบ SARS-CoV-2 จะบอกคุณว่าคุณมีการติดเชื้อ ในขณะที่ทำการทดสอบ หรือไม่ การทดสอบประเภทนี้ เรียกว่าการทดสอบ “ไวรัส” เนื่องจากจะตรวจหา การติดเชื้อไวรัส การทดสอบแอนติเจน หรือกรดนิวคลีอิก (NAAT) เป็นการทดสอบไวรัส

การตรวจหาแอนติบอดี อาจบอกคุณได้ว่าคุณเคยติดเชื้อ ไวรัสที่เป็นสาเหตุของโควิด-19 หรือไม่ ร่างกายของคุณสร้างแอนติบอดี้ หลังจากติดเชื้อ SARS-CoV-2 หรือหลังจากได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 การทดสอบมีกี่ประเภท การทดสอบเหล่านี้เรียกว่าการทดสอบ “แอนติบอดี” หรือ “ซีรัมวิทยา”

การทดสอบไวรัส

การทดสอบไวรัส จะบอกคุณว่าคุณติดเชื้อ SARS-CoV-2 ซึ่งเป็นไวรัสที่ทำให้เกิด COVID-19 หรือไม่ ประโยชน์ของการทดสอบ การทดสอบไวรัสมีสองประเภท: การทดสอบอย่างรวดเร็ว และการทดสอบในห้องปฏิบัติการ การทดสอบไวรัส ใช้ตัวอย่างที่มาจากจมูก หรือปากของคุณ

การทดสอบ อย่างรวดเร็ว สามารถทำได้ในไม่กี่นาที และอาจรวมถึง แอนติเจน และ NAAT บางชนิด การทดสอบมีวิธีอะไรบ้าง การทดสอบในห้องปฏิบัติการ อาจใช้เวลาหลายวันกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ และรวมถึง RT-PCR และ NAAT ประเภทอื่นๆ ผลการทดสอบบางอย่างอาจต้องมีการทดสอบยืนยัน

การทดสอบตัวเอง เป็นการทดสอบ อย่างรวดเร็ว ที่สามารถทำได้ที่บ้าน หรือที่ใดก็ได้ ใช้งานง่าย และให้ผลลัพธ์ ที่รวดเร็ว ตัวอย่างการทดสอบ การทดสอบ ตนเองเกี่ยวกับ
โควิด-19 เป็นหนึ่งในมาตร การลดความเสี่ยง มากมาย ควบคู่ไปกับการฉีดวัคซีน การสวมหน้ากาก และการเว้นระยะห่าง ทางกายภาพ ที่ปกป้องคุณ และผู้อื่นโดยการ ลดโอกาส ในการแพร่เชื้อโควิด-19

การทดสอบแอนติบอดี

การทดสอบแอนติบอดี การทดสอบ ภาษาอังกฤษ (หรือที่เรียกว่าการทดสอบ ซีรัมวิทยา) สามารถตรวจหา แอนติบอดีต่อ SARS-CoV-2 ในเลือดของคุณได้ แอนติบอดีเป็นโปรตีนที่ระบบภูมิคุ้มกัน ของคุณสร้างขึ้นเพื่อช่วยต่อสู้ กับการติดเชื้อ และปกป้องคุณจากการเจ็บป่วยในอนาคต

ไม่ควรใช้การทดสอบ แอนติบอดี เพื่อวินิจฉัย การติดเชื้อในปัจจุบัน แต่อาจบ่งชี้ว่าคุณเคยติดเชื้อ หรือไม่ การทดสอบแอนติบอดี ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ได้เรียนรู้ ว่าระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์ สามารถป้องกันไวรัสได้อย่างไร ตลอดจนเรียนรู้เกี่ยวกับ การปกป้องในระดับประชากร

ปัจจุบันไม่แนะนำให้ทำ การทดสอบแอนติบอดี เพื่อระบุ

 • หากคุณมี การติดเชื้อในปัจจุบัน
 • หากคุณมีภูมิต้านทานต่อ SARS-CoV-2 หลังจากฉีดวัคซีน COVID-19
 • คุณจำเป็น ต้องรับการฉีดวัคซีน หากคุณไม่ได้รับ การฉีดวัคซีน ครบถ้วนหรือไม่
 • ไม่ว่าคุณจะต้องกักกัน หลังจากรู้จัก หรือสงสัยว่าติดเชื้อ COVID-19 หรือไม่

ก่อนตรวจหาเชื้อ COVID-19 ควรอ่านวิธีการใช้หรือคำแนะนำ Antigen Test Kit ให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนทุกครั้ง เนื่องจากชุดตรวจ แต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน โดยการใช้งานเบื้องต้นมีขั้นตอนคร่าวๆ ดังนี้

 1. เคลียร์จมูก สั่งน้ำมูก (ถ้ามี) ก่อนทำการ Swab
 2. ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล
 3. ใช้ไม้ SWAB ที่มาพร้อมชุดตรวจ เก็บสารคัดหลั่งจากโพรงจมูก เงยหน้าขึ้นนิดหนึ่ง จากนั้นแยงเข้าไป ในโพรงจมูกช้าๆ แยงเข้าไปลึกประมาณ 2-2.5ซม. หรือ 1นิ้ว หมุนเบาๆ 5 รอบ
 4. แยงจมูกอีกข้าง โดยทำเหมือนข้างแรก หมุนเบาๆ 5 รอบ
 5. เมื่อเก็บสารคัดหลั่งเสร็จแล้ว นำไม้ SWAB ลงไปเก็บในหลอด ที่มีน้ำยาสกัด หรือน้ำยา Test จากนั้นหมุนไม้ SWAB  5 ครั้ง เพื่อให้สารคัดหลั่ง สัมผัสกับน้ำยามากที่สุด จากนั้นนำไม้ SWAB ออก และปิดด้วยจุกฝาหลอดหยด
 6. ตลับทดลองจะมีหลุม เพื่อให้สามารถหยอดน้ำยาได้ โดยให้หยอดน้ำยาลงในตลับทดสอบตามจำนวน ที่ชุดตรวจกำหนด (ขึ้นอยู่กับแต่ละยี่ห้อชุดตรวจ) และเมื่อหยอดเสร็จแล้ว น้ำยาจะไหลไปตามแผ่นกรอง ที่อยู่ด้านใต้
 7. รออ่านผล ประมาณ 15-30นาที (ห้ามอ่านผลก่อน หรือหลังเวลาที่กำหนด)

หมายเหตุ

*ควรอ่านตามเวลาที่ Antigen Test Kit ระบุไว้ เพื่อไม่ให้ผลการตรวจคลาดเคลื่อน และเกิดความผิดพลาด

*ห้ามเอามือไปจับบริเวณ ที่ต้องใช้เก็บสิ่งส่งตรวจเด็ดขาด เพราะอาจทำให้ผลการทดสอบคลาดเคลื่อน เนื่องจากจะมีเชื้อโรคจากมือปนเปื้อนลงไป

*ห้ามแยงแรงจนเลือดออก เพราะหากมีเลือดจะไม่มาสามารถยืนยันผลตรวจได้ ต้องรอให้แผลหายและทำการทดสอบใหม่